Odmrazování svodů a žlabů


Start » Elektrické topení » Topné kabely a rohože

Ochrana okapových žlabů a svodů proti zamrznutí

V našich zeměpisných šířkách dochází v zimním období u značného množství budov k hromadění ledu v okapových žlabech a svodech.

Topný kabel pro ochranu okapových žlabů a svodů - žlab

Toto tvoření ledu je způsobeno dvěma vlivy:

  1. po oslunění sněhu na střeše dochází k jeho odtávání a stékající voda se hromadí ve žlabech kde zamrzá.
  2. díky nedokonalé izolaci podkrovních místností je prohřívána střešní konstrukce a dochází k tání sněhu na střeše a zamrzání vody ve žlabech

Ve žlabech se vytváří ledové rampouchy, často o značné hmotnosti, které způsobují nevratné deformace žlabů. Následné stékání vody na fasádu způsobuje její provlhání a praskání vlivem mrazu.  

Topný kabel pro ochranu okapových žlabů a svodů - svod

Vhodným řešením k odstranění výše uvedených problémů je instalace elektrického topného kabelu ECOFLOOR (kabel s ochranným opletením) do okapových žlabů a svodů.
Doporučený délkový výkon pro kabely na odstarnění ledu ve žlabech je 20 W/m. Při souběžném vedení dvou větví (tam a zpět) to znamená 40 W/m žlabu.
Kabely jsou instalovány do speciálních plastových příchytek umístěných ve žlabech a svodech.
Nezbytnou součástí odmrazovacího systému je speciální termostat s čidlem pro indikaci teploty a s čidlem pro indikaci ledu a sněhu. Tyto termostaty zapínají topný kabel jenom v době, kdy se bezprostředně vytváří led ve žlabech a svodech. Díky tomuto automatickému řízení provozu je celková spotřeba elektřiny za zimní období velmi nízká.

 

 

Další informace