Rozmrazování venkovních ploch


Start » Elektrické topení » Topné kabely a rohože

Topné kabely a rohože pro rozmrazování venkovních ploch

Z venkovních ploch, jako jsou chodníky, schody, vstupy do objektů, vozovky, parkovací plochy nebo nájezdové rampy je nutno v zimním období pracně odstraňovat sníh nebo náledí. Následně je nutno tyto plochy posypávat štěrkem nebo solit. Při kalamitních situacích je tato údržba velmi nákladná nebo téměř nemožná. Na venkovních plochách s většími sklony, nebo na schodištích může vlivem kluzkého povrchu docházet i k vážným úrazům. Značné škody, jejichž odstraňování je poměrně nákladnou záležitostí způsobuje voda, která při tání velkého množství sněhu zatéká do stavebních konstrukcí.

Instalováním elektrických topných kabelů ECOFLOOR MPSV a MADPSP nebo topných rohoží MST a MDT do těchto venkovních ploch společně s řídícím termostatem je preventivně zabráněno jak vzniku náledí, tak hromadění sněhu. Instalovaný systém pracuje zcela automaticky a to pouze v době, kdy sněží nebo namrzají komunikace.

Další informace